Anunț concurs CĂBEȘTI-ÎNGRIJITOR

Școala Gimnazială nr. 1 CIF 22571806, situată în Comuna Căbeşti, jud. Bihor, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare, scoate la CONCURS, pentru ocuparea pe perioadă determinată, postul contractual vacant de îngrijitor clădiri – 0,25 normă pe perioadă determinată, în cadrul compartimentului nedidactic pentru învățământul preuniversitar, post contractual devenit temporar vacant pe perioada concediului medical ( cod 014 ) al doamnei Merte Maria Eleonora.

Anunt concurs CĂBEŞTI- ÎNGRIJITOR

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *