ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 CĂBEȘTI

Şcoala ca instituţie, în comuna Căbești, datează din a doua jumătate a secolului al XVII-lea, în urma legilor date de cei doi împăraţi Maria Tereza şi Iosif al II-lea.

La 12 februarie 1786 şi apoi la 3 aprilie 1788, prin Locotenenţa Domnească, Iosif al II-lea a provocat comitatul Bihor să ia măsuri şi să înfiinţeze şcoli în toate comunele ortodoxe din Bihor.

Din anul 1788 datează şi prima şcoală din Căbeşti, una dintre cele 14 înfiinţate în acel an. În anul 1793 Gheorghe Tokodi, directorul şcolilor face o vizită la Căbeşti şi menţionează că aici erau înscrişi 43 de copii, din care frecventau şcoala doar 21. Mai aflăm că şcoala era întreținută de săteni şi se afla într-o stare foarte bună. Cele 78 de şcoli din Bihor existente în 1816 au fost împărţite în trei clase, în funcţie de starea lor, de munca depusă de profesor, de numărul de elevi. Şcoala din Căbeşti a fost încadrată în clasa a III-a, iar salariul învăţătorului consta în „30 cubule de grâu, 16 kg cucuruz, 30 porţi de fân, drept de păşunat pentru vaci, 60 rft şi 12 stânjeni lemn de casă”.

La 1816 şcoala din Căbeşti este declarată şcoală districtuală fiindu-i anexate 6 sate din apropiere: Roşia, Lazuri, Gurbeşti, Goila, Josani, Sohodol. De educaţia copiilor s-au ocupat o serie de preoţi şi dascăli, care de multe ori erau necalificaţi.

Găsim, astfel, nume de învăţători cum ar fi: înv. Bolcaş, N. Fericel, Eftimovici Janos, Ion Goran, Nicolae Popovici, George Groza, Ilie Indrieş, dar şi Gheorghe Ciuhandu. Cel din urmă fiind născut în comuna Roşia, la 23 aprilie 1875 şi care va deveni mai târziu preot şi protopop al Aradului, iar la 30 mai 1947 membru de onoare al Academiei Române.

Actualul locaş al Şcolii cu clasele I-VIII Căbeşti a fost construit între 1969-1970 prin contribuţia satului şi munca voluntară a locuitorilor comunei. În timp au fost construite  şcoli cu clădiri proprii în toate cele 4 sate ale comunei, şcoli care au funcţionat până în 2009, atunci când s-a reorganizat activitatea rămânând funcţionale doar şcolile din Căbeşti şi Sohodol iar mai apoi doar școala de centru de la Căbești. De asemenea în localitatea Căbești s-a construit şi funcţionează o grădiniţă cu două nivele, iar în celelalte sate au funcţionat de asemenea grădiniţe cu program normal. În prezent sunt funcționale grădinițele din Gurbești și Sohodol.

De-a lungul timpului şcoala a fost condusă, printere alții de: Gheorghe Crăciun, Ioan Moghiş, Ecaterina Sere, Ioan Pantea, Ioan Petcu , Bonce Bunta, Călin Gheorghe Ardelean și Adrian Nicolae Micula.

Datele referitoare la educatoarele, învățătorii și profesorii, menționați mai jos, sunt după anul 1966

Au predat aici, la ciclul primar, învățătorii: Crăciun Gheorghe, Durla Maria, Vutan Doina, Petcu Istina, Gherle Floare, Stancu Elena, Ușvat Ana, Goldea Ina, Jute Aurica.

La clasele gimnaziale au predat de-a lungul anilor profesorii: Vidican Radu, Bodea Elena (limba română), Flore Elena (limba română-limba franceză), Petcu Ioan, Moghiș Ioan (matematică), Pantea Ioan (Geografie), Popovici Marioara (istorie-geografie), Sere Ecaterina, Mirică Stematița (biologie), Ușvat Livia (fizică-chimie), David Zeno, Bunta Bonce (educație fizică), Bela Dan, Hădăreanu Gavril, Hădăreanu Viorica, Bogdănel Maria, Onighi Maria, Vutan Nicolae, Pele Florica, Doamna Roman, Crăciun Petre, Ilieș Viorica,  Feer Gherlinde, Ghender Maria, Ghiulai Lidia (Limba engleză), Mezea Rodica, Halgatina Floare, Flore Carmen, Petriș Adela,  Ungur Ioan, Moghiș Marius, Hinț Valer, Man Adrian, Dărăban Cristian, etc.

   În timp au fost construite  şcoli cu clădiri proprii în toate cele 4 sate ale comunei (Gurbești, Goila, Josani, Sohodol), şcoli care au funcţionat până în 2009, atunci când s-a reorganizat activitatea, rămânând funcționale doar şcolile din Căbeşti şi Sohodol, iar mai apoi doar școala de centru de la Căbești.

La școala primară din Gurbești au predat învățătorii: Sabău Sofia, Doamna Ciorcs, Domocoș Marioara, Magda Floare, Herman Livia, David Mirela, Borza Daniela, Miheș Elena, Buda Ioan.

Școala din Goila a funcționat sub îndrumarea învățătorilor: Ionescu Clemasa, Lupău Miron, Gherlea Floare, David Mirela.

Școala din Josani i-a avut ca învățători printre alții pe: Buda Aurel, Butură Gheorghe, Doamna Neagra, Lupău Mariana, Lupău Miron, Bar Nicolae, Hora Mariana, Toda Silvia, Rengle Silvia, Duță Ioan, Duță Catița, Sabău Aurora, Tomuș Eva, Stancu Elena .

Dascălii care au predate la școala din Sohodol: Tomuș Eva, Doamna Ciotea , Vutan Doina, Vutan Silvia,  Dan Zamfira, Cristea Lenuța, Ivan Antiana,  David Gheorghe, Balog (Pup) Elvira, Buda Ioan, Panc Marioara, Lucacs Amalia, Benchiș Veronica.

 De asemenea în localitatea Căbești s-a construit şi funcţionează o grădiniță cu două nivele, iar în celelalte sate funcţionează de asemenea grădinițe.

Educatoarele care și-au desfășurat activitatea la aceste grădinițe au fost:

– Moghiș Saveta, Crăciun Rozalia, Herman Livia, Lucacs Amalia, David Mirela (Căbești), Mihoc Viorica.

– Căbău Maria , Ștefănică Monica, Goldea Ina, Durla Dana, Marge Nicoleta, Isaiu Florina (Josani);

-Herman Livia, Sturz Lucia, Bar Sabina, Gavrilă Marioara, Ardelean Florentina, Goldea Ina, Căbău Maria, Flița Ioana (Gurbești).

-Moghiș Saveta, Bunta Elisabeta, Herman Livia, Popa Mariana, Coste Liana, Jute Aurica, Firicel (Buda) Florica (Goila);

-Căbău Varvara, Munteanu Lucia, Țig Lucia, Bar Sabina, Isaiu Florina         (Sohodol)

La departamentul secretariat a lucrat doamna Copil Voara.

În anul școlar 2020-2021 școala are ca efectiv un număr de 147 elevi: preșcolari 44, ciclul primar 57, ciclul gimnazial 46.

În prezent la Școala Gimnazială  nr. 1 Căbești, elevii sunt îndrumați de profesorii: Tirla Ana (limba română-limba franceză), Popa Alina (limba română), Ardelean Călin (matematică), Ivan-Leț Ana (matematică), Petruț Nicolae (biologie), Botez Angela (istorie-geografie), Micula Adrian (religie), Zaha Anamaria (limba engleză), Birta Simona (limba engleză), Cândea Adriana (educație fizică), Matei Csilla (informatică), Fărcuț Carmen (chimie).

Clasele din ciclul primar sunt conduse de către profesorii în învățământul primar: Herman Livia, Bunta Lidia, David Mirela și David Gheorghe.

Cele patru grădinițe funcționează sub îndrumarea doamnelor profesor din învățământul preșcolar: Boiț Teodora (Căbești), Durla Andreea (Gurbești), Isaiu Florina (Goila), Benchiș Veronica (Sohodol).

La departamentul secretariat-contabilitate lucrează doamnele Ușvat Viorica și   Amalia. În prezent clădirea scolii este în proces de reabilitare.

(Mirela Florentina David, Gheorghe Marinel David-„Comuna Căbești-Pagini de monografie”, 2017; „Jurnalul satului Căbești nr.3, 2021)

       Idealul educațional

        Art. 2 (3) „Idealul educațional al școlii românești constă în dezvoltarea liberă, integral și armonioasă a individualității umane, în formarea personalității autonome și în asumarea unui system de valori care sunt necesare pentru împlinirea și dezvoltarea personal, pentru dezvoltarea spiritului anteprenorial, pentru participarea cetățenească activă în societate, pentru incluziune social și pentru angajare pe piața muncii” (Legea educației naționale nr.1/2011)

       Misiunea școlii

       Minsiunea școlii este aceea de a contura direcția  pe care o va urma instituția pentru a se dezvolta și ași atinge țelul.

       Școala Gimnazială nr. 1 Căbești își asumă misiunea pe care o are și urmărește dezvoltarea sa pe multiple planuri:

       -Realizarea unui proces instructive-educativ de calitate care să atingă toate standardele educaționale actuale;

       -Creșterea calității actului educațional;

       -Dezvoltarea competențelor și aptitudinilor pe care le cere societatea modernă;

       -Promovarea valorilor locale, naționale și intrnaționale;

       -Dezvoltarea spiritului critic și a responsabilităților în cadrul comunității;

       -Dezvoltarea talentilui în domeniile: social, artistic, sportive;

       -Asigurarea egalității de șanse indiferent de sex, etnie sau religie;

       -Dezvoltarea unui demers educative centrat pe elev care să-i permit dezvoltarea personală;

       -Întărirea legătueii cu familia, comunitatea și partenerii sociali în scopul dezvoltării unui mediu favorabil învățării;

       -Crearea unui climat educațional bazat pe performanță, competiție transparent și onestă;

       -Încurajarea inițiativei individuale, a cooperării și inovației didactice.

       Viziunea școlii

       Școala noastră este o școală cu trdiție în comonitate și pleacă în activitatea sa de la premisa că educația este un drept al tuturor.

       În viziunea școlii noastre, absolvenții ei, vor fi niște tineri creativi, cu personalitate autonomă, ușor adaptabili într-o societate a cunoașterii, deschiși la nou, cu un orizont cultural complex și pregătiți pentru noi provocări.

       Valori și atitudini promovate de școală:

       -respectul și încrederea în sine și în ceilalți;

       -recunoașterea unicității fiecărei persoane, a nevoilor și calităților acesteia;

       -receptivitate la nou și la emoțiile celorlalți;

       -valorificarea critică și selectivă a informațiilor primite;

       -adaptarea și deschiderea la noi tipuri și metode de învățare;

       -motivație și flexibilitate în elaborarea propriului traseu educațional și profesional;

       -responsabilitate în luarea deciziilor și acțiunilor privind propria carieră;

       -interes pentru învățare permanentă într-o lume în schimbare și societatea cunoașterii;

       -orientare spre o viață moral- civică de calitate în prezent și viitor.

       Ținte strategice:

       -Promovarea și creșterea imaginii școlii în comunitate;

       -Promovarea unui învățământ modern, inovativ care să răspundă nevoilor de formare ale elevilor;

       -Motivarea cadrelor didactice în vederea dezvoltării profesionale și modernizării procesului de predare-învățare-evaluare;

       -Amenajarea unei baze materiale care să răspundă exigențelor cadrelor didactice și elevilor pentru îndeplinirea unui act educativ la cele mai înalte standarde.

       -Afirmarea școlii pe plan național și european prin realizarea de parteneriate școlare.